Ổ Cứng ( HDD , SSD )

SSD KINGMAX

Liên hệ
120G/ 240G/ 480G

SSD KINGSTON

Liên hệ
120G/ 240G/ 480G

SSD WD GREEN

Liên hệ
WD 120G/ 240G/ 480G

SSD HIKVISION

Liên hệ
SSD 120GB/ 240G/ 480G

HDD 4TB TOSHIBA

Liên hệ
4TB TOSHIBA

HDD 3TB TOSHIBA

Liên hệ
3TB TOSHIBA

HDD 2TB TOSHIBA

Liên hệ
2TB TOSHIBA

HDD 1TB TOSHIBA

Liên hệ
1TB TOSHIBA

HDD Seagate 2TB Skyhawk

Liên hệ
2TB skyhawk

HDD 1TB renew

Liên hệ
( seagate, WD , hitachi, toshiba,...)

HDD Seagate 1TB SkyHawk

Liên hệ
1TB SkyHawk

HDD 250GB renew

Liên hệ
( seagate, WD , hitachi, .... )

HDD 500GB renew

Liên hệ
( seagate, WD , hitachi, .... )